Scrum Advanced

Trajanje 8 sati
Sadržaj Treninga:

 • O Scrum-u se mnogo priča, a mnogo timova misli da ga i primenjuje. Da li ga stvarno primenjuje? Da li uopšte može u potpunosti da se primeni? Gde su limiti i kako smestiti Scrum u realno projektno okruženje?
 • Kako Scrum može da koegzistira sa drugim metodologijama na istom projektu? Da li je to moguće primeniti u praksi?
 • Razmatranje slučaja iz prakse: Kako izgleda primena Scrum-a na velikim projektima?
 • Rizici na Scrum projektu: Kako upravljati njima?
 • Dokumentacija na Scrum projektu: Da li Agile znači da ne pišemo dokumentaciju?

Obuke iz iste oblasti

Agenda Treninga:
I Scrum framework u odnosu na tradicionalne metodologije

 • Osnovne informacije o istorijatu metodologija za upravljanje projektima za razvoj softverskih proizvoda (Waterfall, Spiralne metodologije, Iterativne metodologije)
 • Uporedni prikaz Scrum-a i PMI

II Advanced Scrum pitanja

 • Kako doći do Product Backlog-a i Sprint Backlog-a?
 • Poglavlje daje osnovne informacije o tome kako se uopšte dolazi do backlogova, kako treba pisati i održavati Product Backlog i Sprint Backlog. Šta treba da sadrže ta dokumenta, ko su vlasnici tih dokumenata, ko i kad menja ta dokumenta,…
 • Kako formirati tim?
 • Scrum se bazira na samorganizovanom timu. Pitanja koja se postavljaju su, ko i na koji način sastavlja tim? Koje i kakve kompetencije i odgovornosti treba da imaju članovi tima? Ko upravlja timom? Za uspešnost tima a samim time i projekta na kome radi konkretan tim veoma je bitno znati odgovore na prethodno postavljena pitanja.
 • Čemu služi Sprint 0?
 • Većina timova koji praktikuju Scrum preskaču Sprint 0. Čemu on uopšte služi i da li je potrebno praktikovati ga? Da li je to gubitak vremena?
 • Šta se radi na Sprint Planning-u?
 • Ko, kako i kad planira Sprint? Koje se tehnike koriste i kako Sprint Planning utiče na Sprint su pitanja na koja ovo poglavlje daje odgovore.
 • Kako meriti produktivnost tima?
 • Kako znati da li je tim uspešan ili ne. Kako definisati metrike, kako ih pratiti i kako uticati na njih tokom projekta su pitanja na koja ovo poglavlje daje odgovore.
 • Šta je Scrum ROI?
 • Poglavlje daje osnovne informacije o tome šta je ROI i kako se meri na Scrum projektima.
 • Scrum ugovaranje projekta,
 • Da li ugovaranje i procesi tokom ugovaranja projekta imaju uticaja na Scrum projekte ili ne. Ovo poglavlje razjašnjava takva pitanja ali i daje predloge kako ugovarati Scrum projekte.Prijavu možete poslati na skola@cpu.rsZa dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj 011 3111 527

Leave a Reply