Ivan Zeljkovic

AGILNO LETO 2016.

Agilno upravljanje projektima
(Agile Project Management)

U skladu sa zahtevima modernih metoda i tehnika upravljanja projektima CPU tim  organizuje obuke iz oblasti:

Agilno upravljanje projektima
 – Scrum menadžment i kontrolni proces – obuke: Scrum BasicsScrum Advanced
 – DevOps agilno upravljanje 
 – Projektna dokumentacija (Project Documentation) 

 • Treninzi daju uvid u principe agilnih metodologija, alata i tehnika
 • Pažnja je posvećena praktičnoj primeni i pripremi za neku od sertifikacija iz oblasti
 • Treninzi se kritički odnose prema upotrebljivosti metodologija u praksi i daju odgovore polaznicima na pitanja kako, zašto i na koji način određenu metodu i tehniku upotrebiti

  Kalendar planiranih termina:
       *klikom na naziv obuke dobijate pregled sadržaja

  Avgust 2016.  Vreme Naziv obuke 
  16-17.08.2016. 9-17:30h Agilno upravljanje projektima
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  19.08.2016. 9-17:30h Scrum  Basics – metodologija i praksa
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  23.08.2016. 9-17:30h Scrum Advanced – metodologija i praksa
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  25-26.08.2016. 9-17:30h DevOps upravljan agilno
  30-31.08.2016. 9-17:30h Projektna dokumentacija – zašto, kako i koliko
  Septembar 2016. Vreme Naziv obuke 
  13-14.09.2016. 9-17:30h Agilno upravljanje projektima
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  16.09.2016. 9-17:30h Scrum  Basics – metodologija i praksa
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  20.09.2016. 9-17:30h Scrum Advanced – metodologija i praksa
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  22-23.09.2016. 9-17:30h DevOps upravljan agilno
  27-28.09.2016. 9-17:30h Projektna dokumentacija – zašto, kako i koliko


Prijavu možete poslati na skola@cpu.rs

Za dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj +381 11 3111 527

Posted by Ivan Zeljkovic in Course News, 0 comments

Projektna dokumentacija

Trajanje: 16 sati
Sadržaj treninga:

 • Trening daje odgovore na uvek otvorena pitanja o tome šta je to potrebna projektna dokumentacija, kako se ona formira, kako se vodi, sa kim i na koji način komunicira; šta je premalo, a šta previše dokumentacije; kako da se ne pretvorite u projektnog birokratu
 • Trening daje detaljan prikaz upotrebe projektne dokumentacije na IT projektima
 • Prolazak kroz realan projekat uz formiranje i održavanje konkretne dokumentacije u svim fazama projekta
 • Polaznici će biti osposobljeni u upravljanju IT projektom kroz kvalitetnu projektnu dokumentaciju
 • Polaznici će dobiti kvalitetne i proverene šablone za svu projektnu dokumentaciju koja će se obrađivati na treningu

Obuke iz iste oblasti

Agenda treninga:

I Project Initiation

 • Preliminary project scope document
 • Business needs identified and documented
 • Business case document
 • Discovery document
 • Preliminary budget document
 • Project Charter

II Project Planning

 • Stakeholder analysis
 • Roles & Responsibilities specification
 • Project kick-off meeting report & presentation
 • Business requirements document(s)
 • Functional requirements document(s)
 • WBS – Work Breakdown Structure
 • Project management plan
  • Project communication plan
  • Project human resources management plan
  • Project quality management plan
  • Project scope management plan
  • Project risk management plan
  • Project change management plan
  • Project cost management plan
  • Project schedule management plan
  • Project stakeholder management plan
  • Testing management plan
 • User training plan
 • Technical specifications document
 • Technical architecture document
 • Detailed project budget

III Project Execution, Monitoring & Control

 • RAID matrix
 • Change request document
 • Change control log
 • Decision log
 • Meeting minutes
 • Weekly Status Reports
 • Project status dashboard
 • e-mail usage

IV Project Closing

 • Deliverable acceptance protocol
 • Final acceptance document
 • Closure survey
 • Lessons learned documents
 • Postmortem analysis document

Prijavu možete poslati na skola@cpu.rs
Za dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj 011 3111 527

Posted by Ivan Zeljkovic in Course News, News, 0 comments

Scrum Advanced

Trajanje 8 sati
Sadržaj Treninga:

 • O Scrum-u se mnogo priča, a mnogo timova misli da ga i primenjuje. Da li ga stvarno primenjuje? Da li uopšte može u potpunosti da se primeni? Gde su limiti i kako smestiti Scrum u realno projektno okruženje?
 • Kako Scrum može da koegzistira sa drugim metodologijama na istom projektu? Da li je to moguće primeniti u praksi?
 • Razmatranje slučaja iz prakse: Kako izgleda primena Scrum-a na velikim projektima?
 • Rizici na Scrum projektu: Kako upravljati njima?
 • Dokumentacija na Scrum projektu: Da li Agile znači da ne pišemo dokumentaciju?

Obuke iz iste oblasti

Agenda Treninga:
I Scrum framework u odnosu na tradicionalne metodologije

 • Osnovne informacije o istorijatu metodologija za upravljanje projektima za razvoj softverskih proizvoda (Waterfall, Spiralne metodologije, Iterativne metodologije)
 • Uporedni prikaz Scrum-a i PMI

II Advanced Scrum pitanja

 • Kako doći do Product Backlog-a i Sprint Backlog-a?
 • Poglavlje daje osnovne informacije o tome kako se uopšte dolazi do backlogova, kako treba pisati i održavati Product Backlog i Sprint Backlog. Šta treba da sadrže ta dokumenta, ko su vlasnici tih dokumenata, ko i kad menja ta dokumenta,…
 • Kako formirati tim?
 • Scrum se bazira na samorganizovanom timu. Pitanja koja se postavljaju su, ko i na koji način sastavlja tim? Koje i kakve kompetencije i odgovornosti treba da imaju članovi tima? Ko upravlja timom? Za uspešnost tima a samim time i projekta na kome radi konkretan tim veoma je bitno znati odgovore na prethodno postavljena pitanja.
 • Čemu služi Sprint 0?
 • Većina timova koji praktikuju Scrum preskaču Sprint 0. Čemu on uopšte služi i da li je potrebno praktikovati ga? Da li je to gubitak vremena?
 • Šta se radi na Sprint Planning-u?
 • Ko, kako i kad planira Sprint? Koje se tehnike koriste i kako Sprint Planning utiče na Sprint su pitanja na koja ovo poglavlje daje odgovore.
 • Kako meriti produktivnost tima?
 • Kako znati da li je tim uspešan ili ne. Kako definisati metrike, kako ih pratiti i kako uticati na njih tokom projekta su pitanja na koja ovo poglavlje daje odgovore.
 • Šta je Scrum ROI?
 • Poglavlje daje osnovne informacije o tome šta je ROI i kako se meri na Scrum projektima.
 • Scrum ugovaranje projekta,
 • Da li ugovaranje i procesi tokom ugovaranja projekta imaju uticaja na Scrum projekte ili ne. Ovo poglavlje razjašnjava takva pitanja ali i daje predloge kako ugovarati Scrum projekte.Prijavu možete poslati na skola@cpu.rsZa dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj 011 3111 527
Posted by Ivan Zeljkovic in Course News, 0 comments

Scrum Basics

Trajanje: 8 sati
Sadržaj Treninga:

 • Poslednjih godina, kad je reč o projektima razvoja softverskih rešenja, veoma često se pominje Scrum. Iako se o Scrum-u obično priča i piše u superlativima, ipak postoje različita mišljenja počev od toga da je rešenje za sve probleme, pa do toga da ne donosi ništa novo i da ga je kad vam je to najviše potrebno, nemoguće upotrebiti.
 • Da bi Scrum mogao da se sagleda u realnom svetlu, treba ga upoznati sa njegove upotrebne strane na realnim projektima. Ovaj trening daje osnovne smernice za praktičnu primenu Scrum-a.
 • Scrum Basic takođe priprema polaznike za polaganje ispita za Scrum Master-a PSM I na scrum.org.

Obuke iz iste oblasti

Agenda Treninga:
I Istorijat i pregled metodologija

 • Osnovne informacije o istorijatu metodologija za upravljanje projektima za razvoj softverskih proizvoda (Waterfall, Spiralne metodologije, Iterativne metodologije)
 • Uvod u agilne metodologije i Scrum
 • Scrum Manifesto i agilni principi

II Scrum model procesa

 • Osnovne informacije o modelu procesa u Scrum-u,
 • Osnovni elementima procesa i aktivnosti.
 • Šta je Sprint, koliko traje, ko učestvuje, ko je za šta odgovoran

III Scrum principi

 • Osnovno o Scrum principima kao što su Transparentnost, Praćenje, Prilagođavanje.

IV Scrum tim

 • Uloge u Scrum timu: Product Owner, Scrum Master, The Team
 • Aktivnosti i odgovornosti,
 • Koliko je veliki Scrum tim,
 • Koja znanja i veštine treba da ima Scrum tim,
 • Kako se upravlja sa više Scrum timova na istom projektu (Scrum of Scrums)

V Scrum događaji

 • Sprint Planning,
 • Daily Scrum,
 • Sprint Review,
 • Sprint Retrospective.
 • Ko učestvuje na kojim sastancima,
 • Koliko traju sastanci,
 • Ko šta radi na sastancima,
 • Kako se dolazi do velocity-ja tima,
 • Šta je Sprint poker
 • Kako se radi procena onoga što treba uraditi

VI Scrum artefakti

 • Product Backlog,
 • Sprint Backlog,
 • Definition of Done
 • Kako se piše Scrum dokumentacija,
 • Kako se prati napredak projekta,
 • Šta je Scrum tabla.

VII Činjenice i zablude o Scrum-u

 • Dosta se piše i priča o Scrum-u. Mnogo je dobrih, a nažalost i pogrešnih informacija. Program daje presek najčešćih zabluda i činjenica o Scrum-u.

VIII Kada koristiti Scrum a kada tradicionalne metodologije

 • Scrum nije univerzalna metodologija koja daje odgovor na sve probleme u praksi. Program daje osnovne smernice o tome kad ima smisla koristiti Scrum, a kad ne.

Prijavu možete poslati na skola@cpu.rsZa dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj 011 3111 527

Posted by Ivan Zeljkovic in Course News, 0 comments

Agilno upravljanje projektima

Trajanje: 16 sati
Sadržaj Treninga:

 • Trening daje uvid u principe Agile metodologija, alata i tehnika,
 • Fokus je na praktičnoj primeni u praksi i na davanju temelja za neku od sertifikacija
 • Trening se kritički odnosi prema upotrebljivosti metodologija u praksi i daje odgovore polaznicima na pitanja kako, zašto i na koji način nešto upotrebiti
 • Trening je u potpunosti usklađen sa PMI standardima i PMI-ACP (Agile Certified Practicioner) područjima znanja

Obuke iz iste oblasti:
Scrum menadžment i kontrolni proces
– DevOps upravljan agilno

Agenda Treninga:

I Uvod o agilnom upravlјanju projektima
• Nastanak, razvoj, savremeni pristup
• Oblasti najčešće primene,
• Najzastuplјeniji agilni metodi – udruženja, sertifikacija i sl.

II Agile metode nasuprot Waterfall pristupa
• Prednosti
• Šta se „preskače” u obukama za Agile, a veoma je važno

III Agile Manifesto
• Istorija
• Kako se koristi i koje su njegove vrednosti
• 12 principa iza Agile Manifesta

IV Opravdanost preduzimanja projekta i iniciranje projekta
• Prioritetizacija bazirana na vrednosti (value-based prioritization)
• Present Value (PV) & Net Present Value (NPV)
• Internal Rate of Return (IRR)
• Return on Investment (ROI)
• Usklađenost
• Povelјa projekta u agilnom okruženju

V Agile tim i prostor za tim
• Samoorganizovanost timova
• Optimalna veličina agilnih timova
• Role u timu: Product Owner, Scrum Master, Team Members, The Team
• Kolokacija
• Selekcija tima i učešće u timu
• Ground Rules – čemu je ovo potrebno i kada se definiše
• Sprint 0

VI Agile planiranje
• Identifikovanje zainteresovanih strana (stakeholders)
• Analiza
• Brainstorming
• Innovation Games
• Root Cause Analysis
Planiranje

 • Tačnost procene
 • Customer Value
 • Product Vision Statement
 • Product Roadmap
 • Personas
 • Wireframes
 • Agile Themes
 • Epic Stories (Capabilities)
 • User Stories
 • Story Cards
 • Story Maps
 • Features
 • Minimal Marketable Features
 • Tasks
 • Value Stream Mapping
 • Progressive Elaboration
 • Rolling Wave Planning
 • Test-First Development
 • The definition of Done• Estimacija
 • Relative Sizing
 • Wideband Delphi Estimating
 • Planning Poker
 • Affinity Estimating
 • Ideal Time• Iteration & Release Planning
  • Agile Modeling
  • Timeboxing
  • Kontinualna integracija
  VII Rad u Agile okruženju
  • Velocity
  • Cycle Time
  • Burn Rate
  • Product Backlog
  • Iteration Backlog
  • Product Quality
  • Escaped Defects
  • Frequent Verification & Validation
  • Agile Smells
  • Embracing Change
  • Refactoring
  • Information Radiators
  • Osmotic Communications
  • Burn Down Charts / Burn Up Charts
  • Kanban Board (Task Board)
  • Earned Value Management
  • Cumulative Flow Diagrams
  • Incremental Delivery
  • Kaizen
  • Spikes
  • Risk-Adjusted Backlog
  VIII Agile Coaching
  • Uloga menadžmenta
  • Daily stand-ups
  • Iteracija (sprint)
  • Retrospektiva iteracije
  • WIP limiti
  • Prilagođavanje procesa
  • Upravlјanje zainteresovanim stranama
  • Motivacija tima
  • Podrška
  • Participacija tima
  • Osnovna pravila (Ground Rules)
  • Vidlјivost performansi tima
  • Soft Skills
  o Emocionalna inteligencija
  o Kolaboracija
  o Pregovori
  o Aktivno slušanje
  o Rešavanje konflikta
  o Adaptive Leadership
  IX Agile metodologije
  • XP

  • 12 pravila eXtreme Programming-a
  • XP role
 • XP Coach
 • XP Customer
 • XP Programmer
 • XP Tracker
 • XP Tester• Scrum
  • Scrum role
   • Product Owner
   • Tim
   • Scrum Master• Lean• PMI Agile

     

    X Perspektive integrisanih pristupa Agile-Waterfall i Agile-PMI

    • Savremeni trendovi integracije metodologija

    • Mogućnosti korišćenja i prednosti Agile pristupa

    • Segmenti u kojima može doći do “hibridizacije” sa PMI PMBOK odnosno PMI standardima za upravlјanje programom/portfoliom

    • Uloga PMO u korišćenju hibridnog pristupa upravlјanju projektima

    Prijavu možete poslati na skola@cpu.rs
    Za dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj +381 11 3111 527

Posted by Ivan Zeljkovic in Course News, 0 comments

CPU je bronzani sponzor Project Society Conference 2016

Ove godine je CPU bronzani sponzor i učesnik treće međunarodne Project Society Conference.
Konferenciju organizuje PMI ogranak Srbija u dva dana, 16. i 17. maja 2016. godine u hotelu Crowne Plaza.

Centralni događaj konferencije rezervisan je za 17. maj 2016. godine u beogradskom hotelu Crowne Plaza.

Najznačajnije teme konferencije biće:

 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje projektima, programima i portfolijima;
 • Upravljanje projektima u javnom sektoru i EU integracije;
 • Lični profesionalni razvoj i razvoj kompetencija;
 • Upravljanje projektima u formalnom obrazovanju;
 • Novi trendovi u upravljanju projektima;
 • Primeri najbolje prakse u upravljanju projektima

 

Za dodatne informacije sledite link http://pmi-serbia.rs/psc2016/

Posted by Ivan Zeljkovic in News, 0 comments

SharePoint public site

Lansiran je novi sajt kompanije Karanovic-Nikolić baziran na SharePoint tehnologiji. Sistem za upravljanje sadržajem je potpuno prilagođen potrebama klijenta i integrisan u poslovne procese kompanije.

CPU na osnovu dizajna Britanske kompanije Safron je osmislio i izradio SharePoint soluciju koja upravlja publikovanjem sadržaja na javni web sajt.
Sajt korisnicima komunicira pre svega expertize i ljude koji su sama suština sadržaja. Dinamiku sajta diktiraju vesti koje su vezane za određene teme i događaje koje su u korelaciji sa delatnostima i expertizama kompanije.

kn

U CMS sistemu je razvijen specijalan modul koji na osnovu tematike vesti ili događaja ekstrakuje relevantne ljude, poglede i vesti koji koreliraju sa samim artiklom. Samim tim korisnika navode na dalje pretraživanje sajta koje u sledecim koracima postaje sve bliže korisnikovom interesovanju profilišući ga po njegovim interesovanjima.

Posebnu pažnju smo posvetili brzini sajta kao i mobilnom interfejsu koji je prilagiođen za korisnike svih dominantnih mobilnih platformi.

Posted by Ivan Zeljkovic in News, Projects, Services, Solutions, Technology, 0 comments

Microsoft Cloud Roadshow

CPU je učestvovao u Cloud Roadshow-u Kopenhagenu. U dvodnevnoj agendi u kojoj su se našli samo najatraktivniji tehnički treninzi koji demonstritaju najnovije Microsoft cloud tehnologiije, predstavljene su i nove tehnologije koje su još uvek u inkubatoru i definišu buduće tendencije razvoja ovih tehnologija.

Bilo nam je zadovoljstvo da učestvujemo na jednom ovakvom događaju.

Posted by Ivan Zeljkovic in Events, News, 0 comments

CPU na European SharePoint Conference 2015

Razvojni tim CPU je i ove godine, tradicionalno. učestvovao na Evropskoj SharePoint konferenciji u Stokholmu. Moto ovogodišnje konferencije:

Evolution, Exploring, Expanding, E-Signatures, Enterprise, Environment
Solutions, Systems, Strategies, Secrets
Prevention, Protocol, Patterns, Practices, Potential
Corporate, Co-operation, Cloud, Code, Collaboration

Ovogodišnja konferencija je po mnogo čemu posebna. Ono što je najznačajnije je što je fokus konferencije pomeren na Office 365 kao celokupne platforme za produktivnost.

Posted by Ivan Zeljkovic in Events, News, 0 comments

CPU je Gold sponzor prve regionalne konferencije iz oblasti poslovne analize

Prva regionalna konferencija iz oblasti poslovne analize biće održana 9. oktobra 2015. godine u Beogradu. Konferenciju organizuje srpski ogranak International Institute of Business Analysis (IIBA) u saradnji sa kolegama iz lokalnih IIBA ogranaka iz Rumunije, Bugarske i Slovenije.

Cilj konferencije je da omogući razmenu iskustava iz okruženja tako što će dati priliku prezenterima da predstave svoja iskustva u uvođenju poslovne analize u organizacije, korišćenju metoda i tehnika, kao i prikaz rezultata primene na realnim projektima. Jedna od prezentacija će prikazati i rezultat primene na projektu koji je firma CPU uspešno realizovala za svog klijenta.

Više detalja se može naći na zvaničnom sajtu konferencije. O Međunarodnom institutu za poslovnu analizu pogledajte više na matičnom sajtu udruženja.

Posted by Ivan Zeljkovic in Events, News, 0 comments