Exams

Kao autorizovani PearsonVUE Testing Centar, CPU obezbeđuje polaganje ispita za preko 100 ICT kompanija, uključujući sve industrijske lidere kao što su Microsoft, Cisco Systems, Oracle, Intel, Fujitsu Siemens Computers, IBM, Hewlet Packard, itd. PearsonVUE je vodeći svetski provajder za usluge sertifikacije, koji svoje usluge pružaju pojedincima, edukativnim centrima i korporacijama.

Sertifikacija omogućava IT profesionalcima potvrđivanje znanja i ekspertize, kao i sticanje međunarodno priznatog zvanja. Članstvom u globalnoj zajednici IT profesionalaca možete ostvarite stručnu pomoć, podršku i pristup bazama znanja dostupnim samo sertifikovanim IT profesionalcima.

Pravo na određeni sertifikat stičete nakon polaganja ispita ili grupe ispita koji obuhvataju specifičnu oblast ekspertize. Za polaganje ispita možete se pripremiti pohađanjem autoriziranih kurseva u našem školskom centru.

Nakon što odaberete svoju putanju sertifikacije, proverite koja znanja su potrebna za uspešno polaganje ispita. Pripremite se za testiranje i prijavite za polaganje ispita. Ispiti se polažu u prostorijama CPU Testing centra, pod nadzorom administratora i u propisanim uslovima. Uvid u kompletnu listu ispita koje možete polagati ostvarićete na web strani www.pearsonvue.com.

Radno vreme testing centra je od 10-16 h svakog radnog dana.

Polaganjem grupe ispita (zavisno od sertifikata) možete ostvariti neku od međunarodnih titula. Za polaganje ispita možete se pripremiti pohađanjem autoriziranih kurseva u našem školskom centru. Za sve dodatne informacije u vezi autorizovane obuke, molimo vas da nas kontaktirate.