References

 • Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
 • JP Putevi Srbije
 • JP “Elektroprivreda Srbije” – Ogranak RB Kolubara
 • Osnovni sud Šabac
 • AIR Serbia
 • Aerodrom Nikola Tesla                                                 
 • Zdravlje ad Leskovac
 • Alca Trgovina
 • Keprom
 • Drive d.o.o.
 • I&F MCCANN GRUPA
 • Karanović & Nikolić ortačko advokatsko društvo Beograd   
 • FCA Serbia d.o.o.
 • Samsung
 • Planeta Sport  d.o.o Beograd 
 • Sport Time d.o.o. Beograd
 • Sport Vision d.o.o. Beograd
 • USAID
 • ENEL PS d.o.o. Novi Beograd
 • Euronet Services d.o.o.
 • Slaviamed d.o.o.
 • Findomestic
 • VIP Slovenija
 • Crnogorska Komercijalna Banka AD Podgorica (Member of OTP Group)
 • Čikom d.o.o. Podgorica
 • Mercator-S d.o.o. 
 • Grand Prom d.o.o Beograd
 • Strauss Adriatic d.o.o.
 • Zavod za hitnu pomoć Novi Sad
 • Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd
 • JP Elektromreža Srbije
 • Media Pool d.o.o. Preduzeće za tržišne komunikacije
 • Direkcija za građevinsko zemljište
 • Societe Generale banka