News & Events

CPU Next Hop 13

CPU je u saradnji sa Microsoftom organizovao skup pod nazivom “CPU Next Hop 13”. Ovaj događaj je posvećen našim partnerima u cilju upoznavanja sa uslugama kompanije CPU i najnovijim Microsoft rešenjima iz oblasti poslovne produktivnosti.

Skup je otvorila Miljana Jovičić, SMS&P..

Posted by Ivan Zeljkovic in Events, News, 0 comments

CPU je prvi u Srbiji stekao Project and Portfolio Management kompetenciju

Godinu 2013 CPU je započeo sticanjem nove kompetencije za upravljanju projektima i portfoliom (Project and Portfolio Management).

Ovom kompetencijom CPU je zaokružio skup Productivity kompetencija, što odražava našu stručnost i kvalifikacije.

Za sticanje srebrnog nivoa kompetencije..

Posted by Ivan Zeljkovic in News, 0 comments

CPU održao Exchange Ignite TTT u Beogradu

U Microsoft kacelariji u Beogradu, naš konsultant Nebojša Šešlija je održao Exchange Train To Trainer obuku za Microsoft Partnere iz Srbije.

Sadržaj obuke je obuhvatao:

  • Šta je novo u Exchange 2013
  • Arhitektura CAS i MBX rola
  • Visoka dostupnost i Site Resilience
  • Exchange..
Posted by Ivan Zeljkovic in Events, News, 0 comments

CPU po drugi put na European SharePoint konferenciji

Razvojni tim kompanije CPU je učestvovao na drugoj Evropskoj SharePoint konferenciji održanoj u Kopenhagenu. Na konferenciji su se okupili SharePoint profesionalci iz cele Evrope i sveta da bi se upoznali sa novom SharePoint 2013 platformom i razmenili iskustva.

Sa preko 1400 učesnika, i..

Posted by Ivan Zeljkovic in Events, News, 0 comments

Windows Server 2012 Community RoadShow IT Camp

Microsoft u Beogradu je organizovao Windows Server 2012 Community RoadShow ITCamp sa ciljem stručnog usavršavanja pojedinaca i njihovim upoznavanjem sa najaktuelnijom Microsoft Windows Server 2012.
Učesnici su imali priliku da se iz prve ruke upoznaju sa najnovijim mogućnostima operativnog..

Posted by Ivan Zeljkovic in Events, News, 0 comments

CPU – Microsoft Partner godine 2012 u Srbiji

“Ove godine, naši klijenti napravili su značajne pomake u načinu rada i poslovanja, upravo zahvaljujući rešenjima koja su bazirana na Microsoft tehnologiji. Među njima su i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad, Gradska uprava Grada Beograda, JP Elektroprivreda Srbije, Societe Generale..

Posted by Ivan Zeljkovic in News, 0 comments

Digital Workflow Management Solution

CPU je za potrebe Societe Generale banke razvio Digital Workflow Management Solution sistem. Ovaj sistem je baziran na Share Point 2010 platformi uz korišćenje Microsoft Office Info Path-a.
Sistem uključuje Document Management sistem i integrisano sistemsko vođenje i praćenje procesa realizacije..

Posted by Ivan Zeljkovic in News, 0 comments