Education

Priprema za polaganje CISSP ispita

Sa preko 100,000 sertifikovanih profesionalaca iz 160 država širom sveta, sertifikat CISSP (Certified Information Systems Security Professional) neprofitne organizacije (ISC)² spada u sam vrh najprestižnijih svetskih profesionalnih sertifikata iz oblasti bezbednosti informacionih sistema. Namenjen je pre svega onima koji već poseduju dokazane tehničke i menadžerske kompetencije i iskustvo i žele da ovladaju veštinama dizajna, implementacije i upravljanja programom informacione bezbednosti svoje organizacije ili kompanije, kako bi je što bolje zaštitili od narastajućih pretnji sofisticiranih napada.

Materija kojom treba ovladati za polaganje CISSP ispita je bazirana na globalnoj opštoj bazi znanja (tzv. Common Body of Knowledge – CBK) iz oblasti bezbednosti informacionih sistema, u koju je ugrađeno znanje i praksa vrhunskih profesionalaca, i koja se redovno ažurira kako bi obezbedila praćenje i razumevanje novih pretnji, tehnologija, regulative, standarda i praksi.

Na CISSP ispitu se testira znanje kandidata iz osam domena iz CISSP CBK:
Security and Risk Management

 • Asset Security
 • Security Engineering
 • Communications and Network Security
 • Identity and Access Management
 • Security Assessment and Testing
 • Security Operations
 • Software Development Security

Obuka se izvodi u toku dve nedelje, ukupno deset radnih dana, u terminu 17h – 21h i pokriva sve navedene oblasti. Po završetku svake oblasti predviđeni su testovi u cilju provere razumevanja pređenog gradiva.

U cenu je uključena i originalna knjiga na engleskom jeziku u elektronskom formatu poznate svetske izdavačke kuće Sybex, koja je oficijelno autorizovana za pripremu CISSP ispita od strane (ISC)2. Radi se o knjizi “CISSP (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide, 7th Edition”. Biće omogućen i pristup dodatnim materijalima i testovima na Sybex online interaktivnom okruženju za učenje.

cpu-cissp-syllabus-2016

Posted by CPU d.o.o. in Course News, News

AGILNO LETO 2016.

Agilno upravljanje projektima
(Agile Project Management)

U skladu sa zahtevima modernih metoda i tehnika upravljanja projektima CPU tim  organizuje obuke iz oblasti:

Agilno upravljanje projektima
 – Scrum menadžment i kontrolni proces – obuke: Scrum BasicsScrum Advanced
 – DevOps agilno upravljanje 
 – Projektna dokumentacija (Project Documentation) 

 • Treninzi daju uvid u principe agilnih metodologija, alata i tehnika
 • Pažnja je posvećena praktičnoj primeni i pripremi za neku od sertifikacija iz oblasti
 • Treninzi se kritički odnose prema upotrebljivosti metodologija u praksi i daju odgovore polaznicima na pitanja kako, zašto i na koji način određenu metodu i tehniku upotrebiti

  Kalendar planiranih termina:
       *klikom na naziv obuke dobijate pregled sadržaja

  Avgust 2016.  Vreme Naziv obuke 
  16-17.08.2016. 9-17:30h Agilno upravljanje projektima
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  19.08.2016. 9-17:30h Scrum  Basics – metodologija i praksa
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  23.08.2016. 9-17:30h Scrum Advanced – metodologija i praksa
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  25-26.08.2016. 9-17:30h DevOps upravljan agilno
  30-31.08.2016. 9-17:30h Projektna dokumentacija – zašto, kako i koliko
  Septembar 2016. Vreme Naziv obuke 
  13-14.09.2016. 9-17:30h Agilno upravljanje projektima
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  16.09.2016. 9-17:30h Scrum  Basics – metodologija i praksa
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  20.09.2016. 9-17:30h Scrum Advanced – metodologija i praksa
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  22-23.09.2016. 9-17:30h DevOps upravljan agilno
  27-28.09.2016. 9-17:30h Projektna dokumentacija – zašto, kako i koliko


Prijavu možete poslati na skola@cpu.rs

Za dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj +381 11 3111 527

Posted by Ivan Zeljkovic in Course News, 0 comments

Projektna dokumentacija

Trajanje: 16 sati
Sadržaj treninga:

 • Trening daje odgovore na uvek otvorena pitanja o tome šta je to potrebna projektna dokumentacija, kako se ona formira, kako se vodi, sa kim i na koji način komunicira; šta je premalo, a šta previše dokumentacije; kako da se ne pretvorite u projektnog birokratu
 • Trening daje detaljan prikaz upotrebe projektne dokumentacije na IT projektima
 • Prolazak kroz realan projekat uz formiranje i održavanje konkretne dokumentacije u svim fazama projekta
 • Polaznici će biti osposobljeni u upravljanju IT projektom kroz kvalitetnu projektnu dokumentaciju
 • Polaznici će dobiti kvalitetne i proverene šablone za svu projektnu dokumentaciju koja će se obrađivati na treningu

Obuke iz iste oblasti

Agenda treninga:

I Project Initiation

 • Preliminary project scope document
 • Business needs identified and documented
 • Business case document
 • Discovery document
 • Preliminary budget document
 • Project Charter

II Project Planning

 • Stakeholder analysis
 • Roles & Responsibilities specification
 • Project kick-off meeting report & presentation
 • Business requirements document(s)
 • Functional requirements document(s)
 • WBS – Work Breakdown Structure
 • Project management plan
  • Project communication plan
  • Project human resources management plan
  • Project quality management plan
  • Project scope management plan
  • Project risk management plan
  • Project change management plan
  • Project cost management plan
  • Project schedule management plan
  • Project stakeholder management plan
  • Testing management plan
 • User training plan
 • Technical specifications document
 • Technical architecture document
 • Detailed project budget

III Project Execution, Monitoring & Control

 • RAID matrix
 • Change request document
 • Change control log
 • Decision log
 • Meeting minutes
 • Weekly Status Reports
 • Project status dashboard
 • e-mail usage

IV Project Closing

 • Deliverable acceptance protocol
 • Final acceptance document
 • Closure survey
 • Lessons learned documents
 • Postmortem analysis document

Prijavu možete poslati na skola@cpu.rs
Za dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj 011 3111 527

Posted by Ivan Zeljkovic in Course News, News, 0 comments

Scrum Advanced

Trajanje 8 sati
Sadržaj Treninga:

 • O Scrum-u se mnogo priča, a mnogo timova misli da ga i primenjuje. Da li ga stvarno primenjuje? Da li uopšte može u potpunosti da se primeni? Gde su limiti i kako smestiti Scrum u realno projektno okruženje?
 • Kako Scrum može da koegzistira sa drugim metodologijama na istom projektu? Da li je to moguće primeniti u praksi?
 • Razmatranje slučaja iz prakse: Kako izgleda primena Scrum-a na velikim projektima?
 • Rizici na Scrum projektu: Kako upravljati njima?
 • Dokumentacija na Scrum projektu: Da li Agile znači da ne pišemo dokumentaciju?

Obuke iz iste oblasti

Agenda Treninga:
I Scrum framework u odnosu na tradicionalne metodologije

 • Osnovne informacije o istorijatu metodologija za upravljanje projektima za razvoj softverskih proizvoda (Waterfall, Spiralne metodologije, Iterativne metodologije)
 • Uporedni prikaz Scrum-a i PMI

II Advanced Scrum pitanja

 • Kako doći do Product Backlog-a i Sprint Backlog-a?
 • Poglavlje daje osnovne informacije o tome kako se uopšte dolazi do backlogova, kako treba pisati i održavati Product Backlog i Sprint Backlog. Šta treba da sadrže ta dokumenta, ko su vlasnici tih dokumenata, ko i kad menja ta dokumenta,…
 • Kako formirati tim?
 • Scrum se bazira na samorganizovanom timu. Pitanja koja se postavljaju su, ko i na koji način sastavlja tim? Koje i kakve kompetencije i odgovornosti treba da imaju članovi tima? Ko upravlja timom? Za uspešnost tima a samim time i projekta na kome radi konkretan tim veoma je bitno znati odgovore na prethodno postavljena pitanja.
 • Čemu služi Sprint 0?
 • Većina timova koji praktikuju Scrum preskaču Sprint 0. Čemu on uopšte služi i da li je potrebno praktikovati ga? Da li je to gubitak vremena?
 • Šta se radi na Sprint Planning-u?
 • Ko, kako i kad planira Sprint? Koje se tehnike koriste i kako Sprint Planning utiče na Sprint su pitanja na koja ovo poglavlje daje odgovore.
 • Kako meriti produktivnost tima?
 • Kako znati da li je tim uspešan ili ne. Kako definisati metrike, kako ih pratiti i kako uticati na njih tokom projekta su pitanja na koja ovo poglavlje daje odgovore.
 • Šta je Scrum ROI?
 • Poglavlje daje osnovne informacije o tome šta je ROI i kako se meri na Scrum projektima.
 • Scrum ugovaranje projekta,
 • Da li ugovaranje i procesi tokom ugovaranja projekta imaju uticaja na Scrum projekte ili ne. Ovo poglavlje razjašnjava takva pitanja ali i daje predloge kako ugovarati Scrum projekte.Prijavu možete poslati na skola@cpu.rsZa dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj 011 3111 527
Posted by Ivan Zeljkovic in Course News, 0 comments

Scrum Basics

Trajanje: 8 sati
Sadržaj Treninga:

 • Poslednjih godina, kad je reč o projektima razvoja softverskih rešenja, veoma često se pominje Scrum. Iako se o Scrum-u obično priča i piše u superlativima, ipak postoje različita mišljenja počev od toga da je rešenje za sve probleme, pa do toga da ne donosi ništa novo i da ga je kad vam je to najviše potrebno, nemoguće upotrebiti.
 • Da bi Scrum mogao da se sagleda u realnom svetlu, treba ga upoznati sa njegove upotrebne strane na realnim projektima. Ovaj trening daje osnovne smernice za praktičnu primenu Scrum-a.
 • Scrum Basic takođe priprema polaznike za polaganje ispita za Scrum Master-a PSM I na scrum.org.

Obuke iz iste oblasti

Agenda Treninga:
I Istorijat i pregled metodologija

 • Osnovne informacije o istorijatu metodologija za upravljanje projektima za razvoj softverskih proizvoda (Waterfall, Spiralne metodologije, Iterativne metodologije)
 • Uvod u agilne metodologije i Scrum
 • Scrum Manifesto i agilni principi

II Scrum model procesa

 • Osnovne informacije o modelu procesa u Scrum-u,
 • Osnovni elementima procesa i aktivnosti.
 • Šta je Sprint, koliko traje, ko učestvuje, ko je za šta odgovoran

III Scrum principi

 • Osnovno o Scrum principima kao što su Transparentnost, Praćenje, Prilagođavanje.

IV Scrum tim

 • Uloge u Scrum timu: Product Owner, Scrum Master, The Team
 • Aktivnosti i odgovornosti,
 • Koliko je veliki Scrum tim,
 • Koja znanja i veštine treba da ima Scrum tim,
 • Kako se upravlja sa više Scrum timova na istom projektu (Scrum of Scrums)

V Scrum događaji

 • Sprint Planning,
 • Daily Scrum,
 • Sprint Review,
 • Sprint Retrospective.
 • Ko učestvuje na kojim sastancima,
 • Koliko traju sastanci,
 • Ko šta radi na sastancima,
 • Kako se dolazi do velocity-ja tima,
 • Šta je Sprint poker
 • Kako se radi procena onoga što treba uraditi

VI Scrum artefakti

 • Product Backlog,
 • Sprint Backlog,
 • Definition of Done
 • Kako se piše Scrum dokumentacija,
 • Kako se prati napredak projekta,
 • Šta je Scrum tabla.

VII Činjenice i zablude o Scrum-u

 • Dosta se piše i priča o Scrum-u. Mnogo je dobrih, a nažalost i pogrešnih informacija. Program daje presek najčešćih zabluda i činjenica o Scrum-u.

VIII Kada koristiti Scrum a kada tradicionalne metodologije

 • Scrum nije univerzalna metodologija koja daje odgovor na sve probleme u praksi. Program daje osnovne smernice o tome kad ima smisla koristiti Scrum, a kad ne.

Prijavu možete poslati na skola@cpu.rsZa dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj 011 3111 527

Posted by Ivan Zeljkovic in Course News, 0 comments

Agilno upravljanje projektima

Trajanje: 16 sati
Sadržaj Treninga:

 • Trening daje uvid u principe Agile metodologija, alata i tehnika,
 • Fokus je na praktičnoj primeni u praksi i na davanju temelja za neku od sertifikacija
 • Trening se kritički odnosi prema upotrebljivosti metodologija u praksi i daje odgovore polaznicima na pitanja kako, zašto i na koji način nešto upotrebiti
 • Trening je u potpunosti usklađen sa PMI standardima i PMI-ACP (Agile Certified Practicioner) područjima znanja

Obuke iz iste oblasti:
Scrum menadžment i kontrolni proces
– DevOps upravljan agilno

Agenda Treninga:

I Uvod o agilnom upravlјanju projektima
• Nastanak, razvoj, savremeni pristup
• Oblasti najčešće primene,
• Najzastuplјeniji agilni metodi – udruženja, sertifikacija i sl.

II Agile metode nasuprot Waterfall pristupa
• Prednosti
• Šta se „preskače” u obukama za Agile, a veoma je važno

III Agile Manifesto
• Istorija
• Kako se koristi i koje su njegove vrednosti
• 12 principa iza Agile Manifesta

IV Opravdanost preduzimanja projekta i iniciranje projekta
• Prioritetizacija bazirana na vrednosti (value-based prioritization)
• Present Value (PV) & Net Present Value (NPV)
• Internal Rate of Return (IRR)
• Return on Investment (ROI)
• Usklađenost
• Povelјa projekta u agilnom okruženju

V Agile tim i prostor za tim
• Samoorganizovanost timova
• Optimalna veličina agilnih timova
• Role u timu: Product Owner, Scrum Master, Team Members, The Team
• Kolokacija
• Selekcija tima i učešće u timu
• Ground Rules – čemu je ovo potrebno i kada se definiše
• Sprint 0

VI Agile planiranje
• Identifikovanje zainteresovanih strana (stakeholders)
• Analiza
• Brainstorming
• Innovation Games
• Root Cause Analysis
Planiranje

 • Tačnost procene
 • Customer Value
 • Product Vision Statement
 • Product Roadmap
 • Personas
 • Wireframes
 • Agile Themes
 • Epic Stories (Capabilities)
 • User Stories
 • Story Cards
 • Story Maps
 • Features
 • Minimal Marketable Features
 • Tasks
 • Value Stream Mapping
 • Progressive Elaboration
 • Rolling Wave Planning
 • Test-First Development
 • The definition of Done• Estimacija
 • Relative Sizing
 • Wideband Delphi Estimating
 • Planning Poker
 • Affinity Estimating
 • Ideal Time• Iteration & Release Planning
  • Agile Modeling
  • Timeboxing
  • Kontinualna integracija
  VII Rad u Agile okruženju
  • Velocity
  • Cycle Time
  • Burn Rate
  • Product Backlog
  • Iteration Backlog
  • Product Quality
  • Escaped Defects
  • Frequent Verification & Validation
  • Agile Smells
  • Embracing Change
  • Refactoring
  • Information Radiators
  • Osmotic Communications
  • Burn Down Charts / Burn Up Charts
  • Kanban Board (Task Board)
  • Earned Value Management
  • Cumulative Flow Diagrams
  • Incremental Delivery
  • Kaizen
  • Spikes
  • Risk-Adjusted Backlog
  VIII Agile Coaching
  • Uloga menadžmenta
  • Daily stand-ups
  • Iteracija (sprint)
  • Retrospektiva iteracije
  • WIP limiti
  • Prilagođavanje procesa
  • Upravlјanje zainteresovanim stranama
  • Motivacija tima
  • Podrška
  • Participacija tima
  • Osnovna pravila (Ground Rules)
  • Vidlјivost performansi tima
  • Soft Skills
  o Emocionalna inteligencija
  o Kolaboracija
  o Pregovori
  o Aktivno slušanje
  o Rešavanje konflikta
  o Adaptive Leadership
  IX Agile metodologije
  • XP

  • 12 pravila eXtreme Programming-a
  • XP role
 • XP Coach
 • XP Customer
 • XP Programmer
 • XP Tracker
 • XP Tester• Scrum
  • Scrum role
   • Product Owner
   • Tim
   • Scrum Master• Lean• PMI Agile

     

    X Perspektive integrisanih pristupa Agile-Waterfall i Agile-PMI

    • Savremeni trendovi integracije metodologija

    • Mogućnosti korišćenja i prednosti Agile pristupa

    • Segmenti u kojima može doći do “hibridizacije” sa PMI PMBOK odnosno PMI standardima za upravlјanje programom/portfoliom

    • Uloga PMO u korišćenju hibridnog pristupa upravlјanju projektima

    Prijavu možete poslati na skola@cpu.rs
    Za dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj +381 11 3111 527

Posted by Ivan Zeljkovic in Course News, 0 comments

Pravni okvir informacione bezbednosti

Po stupanju na snagu novog Zakona o informacionoj bezbednosti, CPU tim je pripremio Program stručnog usavršavanja u oblasti informacione bezbednosti. Program počinjemo obukom “Pravni okvir informacione bezbednosti”.

(primena novog Zakona, povezani propisi)

Predavač: dr Nebojša Vasiljević
Lokacija: CPU d.o.o., Sava Centar, ulaz iz Milentija Popovića 9, delegatska jedinica 5, 11070 Beograd

Ova obuka namenjena je:
– menadžerima bezbednosti
– IT menadžerima
– menadžerima informacione bezbednosti
– menadžerima opštih i pravnih poslova
– menadžerima rizika
– menadžerima kvaliteta
– menadžerima ljudskih resursa


Očekivano predznanje: nije potrebno specifično predznanje

Sledeće preporučene obuke:
Osnove informacione bezbednosti (namenjen osoblju stručnih službi, van IT službe) ili
– Osnove informacione bezbednosti (namenjen osoblju IT službi)

Agenda:

Blok 1 (9:30h-12:30h):
 • Razumevanje uloge i značaja pravnog okvira informacione bezbednosti
 • Pregled pravnog uređenja u Srbiji i EU
 • Upoznavanje sa glavnim tipovima propisanih obaveza i odgovornosti
 • Odnos propisa i standarda u oblasti sistema upravljanja informacionom bezbednošću

Pauza za ručak u restoranu Sava Centra (12:30h-13:30h)

 

Blok 2 (13:30h-15h):
 • Ključni koraci u primeni zakonskih obaveza
 • Uloge rukovodilaca, pravnika i inženjera u uspostavljanju sistema koji odgovara propisanim obavezama
 • Zašto je pravni okvir informacione bezbednosti značajan za sve tipove organizacija

Cena: 9.500,00 dinara + PDV

Pozivamo Vas da uzmete učešće u programu, te otpočnete novi ciklus usavršavanja, jer

obrazovanje je najbolja preventivna bezbednosna mera.

Obrazac prijave nalazi se u produžetku

Molimo Vas prijavu pošaljite na adresu  skola@cpu.rs

 

 Napomena:
Za veće grupe polaznika postoji mogućnost organizovanja dodatnih termina.

Za dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj 011 3111 527

Posted by CPU d.o.o. in Course News

Osnove informacione bezbednosti za osoblje stručnih službi

Po stupanju na snagu novog Zakona o informacionoj bezbednosti, CPU tim je pripremio Program stručnog usavršavanja u oblasti informacione bezbednosti. Program nastavljamo obukom “Osnove informacione bezbednosti za osoblje stručnih službi”.

(primena novog Zakona; za stručne službe koje se ne bave poslovima informacionih tehnologija)

Predavačdr Miodrag Vuković
Lokacija: CPU d.o.o., Sava Centar, ulaz iz Milentija Popovića 9, delegatska jedinica 5, 11070 Beograd
 

Ova obuka namenjena je:
–  menadžerima za uskladjivanje poslovanja sa propisima
–  menadžerima bezbednosti
–  menadžerima opštih i pravnih poslova
–  menadžerima rizika
–  menadžerima kvaliteta
–  menadžerima ljudskih resursa
–  finansijskim menadžerima

 
Očekivano predznanje:
preporučuje se obuka Pravni okvir informacione bezbednosti 

Sledeće preporučene obuke:
– podizanje svesti u organizaciji o značaju bezbednosti informacija (namenjen osoblju stručnih službi, van IT službe)
– upravljanje rizicima 

Agenda: 

IB 1 - PLAN OBUKE .png

 

Cena: 24.000,00 dinara + PDV

 

 

Pozivamo Vas da uzmete učešće u programu i nastavite ciklus usavršavanja, jer obrazovanje je najbolja preventivna bezbednosna mera.

 

Molimo Vas prijavu pošaljite na adresu  skola@cpu.

 

Napomena:
Za veće grupe polaznika postoji mogućnost organizovanja dodatnih termina.

Za dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj +381 11 3111 527

 

 

Posted by CPU d.o.o. in Course News

Oblak365 2015

CPU je u saradnji sa kompanijom Microsoft i ove godine organizovao skup Oblak365. Ovom prilikom, biznis rešenja koja je CPU razvio u skladu sa potrebama svojih partnera predstavljali su klijenti. Detaljnije o razvoju, implementaciji i primeni u poslovanju, govorili su Nenad Manasijević (Eurobanka), Toni Tomić i Slobodan Jovanović (Direkcija za gradsko građevinsko zemljište), Vojin Stanojević (Advokatska kancelarija Karanović&Nikolić) i Ksenija Kravec i Nebojša Trajković (NIS).

Skup je otvorilo predstavljanje BEG Flights Windows phone aplikacije sa Azure pozadinskim servisom, koju je CPU tim kreirao za potrebe korisnika usluga avio-saobraćaja. Jednostavan korisnički interfejs, arhitektura rešenja koja omogućava update na svakih 60 sekundi, velika mogućnost skaliranja i niska startna ulaganja su samo neki od prednosti korišćenja Azure servisa.
(Aplikaciju možete preuzeti na Windows Phone store)

Upotreba Office365 u Eurobanci upotpunjena je projektom Service Now. Za kreiranje aplikacije koja omogućava brzo skeniranje podataka na terenu korišćen je Microsoft Office Lens, a primena OneDrive for Business omogućava njihovu ubrzanu dostupnost i obradu. Na ovaj način ostvarena je brza i efikasna obrada kreditnih zahteva i ukinuti bespotrebni odlasci u ekspoziture banke.

Delatnost Direkcije za građevisnko zemljište i izgradnju Beograda podrazumeva obradu velike količine podataka koji se administriraju na dnevnom nivou. CPU je kreirao poslovno rešenje na SharePoint platformi, što je omogućilo lakši i brži unos podataka, automatsko zavođenje, napredniju pretragu dokumentacije, optimizovan interfejs i fleksibilno izveštavanje po raznim kriterijumima. Posebno je istaknuta jednostavnost korišćenja i prihvatljivost od strane korisnika.

Advokatska kancelarija Karanović&Nikolić, kao vodeća kancelarija u oblasti privrednog prava, predstavila je KN Voice projekat. Rešenje za brzu i objedinjenu komunikaciju ostvareno je korišćenjem Lync servisa. Jedinstven Voice/Video/Online presentation/IM interfejs olakšao je uspostavljanje ad hoc konferencijskih poziva i jednostavnost arhiviranja konferencijske veze. Kao benefiti istaknuti su smanjeni troškovi, dostupnost servisa nezavisno od lokacije i sveukupni viši nivo pružanja profesionalne usluge.

NIS Intranet portal u svom sistemu ima 30 organizacionih delova i preko 150 portala za projektne aplikacije. Ujedno je i glavni komunikacioni kanal u kompaniji NIS. U okviru projekta redizajna i unapređenja funkcionalnosti, unapređena je struktura portala u vizuelnom i funkcionalnom smislu, uvedeni su višejezični sadržaji, povećana je interakcija sa korisnicima, a novina su i web-partovi sa specifičnim funkcionalnostima.

Posted by Ivan Zeljkovic in Events, News, 0 comments