Project Management

AGILNO LETO 2016.

Agilno upravljanje projektima
(Agile Project Management)

U skladu sa zahtevima modernih metoda i tehnika upravljanja projektima CPU tim  organizuje obuke iz oblasti:

Agilno upravljanje projektima
 – Scrum menadžment i kontrolni proces – obuke: Scrum BasicsScrum Advanced
 – DevOps agilno upravljanje 
 – Projektna dokumentacija (Project Documentation) 

 • Treninzi daju uvid u principe agilnih metodologija, alata i tehnika
 • Pažnja je posvećena praktičnoj primeni i pripremi za neku od sertifikacija iz oblasti
 • Treninzi se kritički odnose prema upotrebljivosti metodologija u praksi i daju odgovore polaznicima na pitanja kako, zašto i na koji način određenu metodu i tehniku upotrebiti

  Kalendar planiranih termina:
       *klikom na naziv obuke dobijate pregled sadržaja

  Avgust 2016.  Vreme Naziv obuke 
  16-17.08.2016. 9-17:30h Agilno upravljanje projektima
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  19.08.2016. 9-17:30h Scrum  Basics – metodologija i praksa
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  23.08.2016. 9-17:30h Scrum Advanced – metodologija i praksa
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  25-26.08.2016. 9-17:30h DevOps upravljan agilno
  30-31.08.2016. 9-17:30h Projektna dokumentacija – zašto, kako i koliko
  Septembar 2016. Vreme Naziv obuke 
  13-14.09.2016. 9-17:30h Agilno upravljanje projektima
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  16.09.2016. 9-17:30h Scrum  Basics – metodologija i praksa
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  20.09.2016. 9-17:30h Scrum Advanced – metodologija i praksa
  (napomena: timovi treba da se edukuju zajedno)
  22-23.09.2016. 9-17:30h DevOps upravljan agilno
  27-28.09.2016. 9-17:30h Projektna dokumentacija – zašto, kako i koliko


Prijavu možete poslati na skola@cpu.rs

Za dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj +381 11 3111 527

Posted by Ivan Zeljkovic in Course News, 0 comments

Projektna dokumentacija

Trajanje: 16 sati
Sadržaj treninga:

 • Trening daje odgovore na uvek otvorena pitanja o tome šta je to potrebna projektna dokumentacija, kako se ona formira, kako se vodi, sa kim i na koji način komunicira; šta je premalo, a šta previše dokumentacije; kako da se ne pretvorite u projektnog birokratu
 • Trening daje detaljan prikaz upotrebe projektne dokumentacije na IT projektima
 • Prolazak kroz realan projekat uz formiranje i održavanje konkretne dokumentacije u svim fazama projekta
 • Polaznici će biti osposobljeni u upravljanju IT projektom kroz kvalitetnu projektnu dokumentaciju
 • Polaznici će dobiti kvalitetne i proverene šablone za svu projektnu dokumentaciju koja će se obrađivati na treningu

Obuke iz iste oblasti

Agenda treninga:

I Project Initiation

 • Preliminary project scope document
 • Business needs identified and documented
 • Business case document
 • Discovery document
 • Preliminary budget document
 • Project Charter

II Project Planning

 • Stakeholder analysis
 • Roles & Responsibilities specification
 • Project kick-off meeting report & presentation
 • Business requirements document(s)
 • Functional requirements document(s)
 • WBS – Work Breakdown Structure
 • Project management plan
  • Project communication plan
  • Project human resources management plan
  • Project quality management plan
  • Project scope management plan
  • Project risk management plan
  • Project change management plan
  • Project cost management plan
  • Project schedule management plan
  • Project stakeholder management plan
  • Testing management plan
 • User training plan
 • Technical specifications document
 • Technical architecture document
 • Detailed project budget

III Project Execution, Monitoring & Control

 • RAID matrix
 • Change request document
 • Change control log
 • Decision log
 • Meeting minutes
 • Weekly Status Reports
 • Project status dashboard
 • e-mail usage

IV Project Closing

 • Deliverable acceptance protocol
 • Final acceptance document
 • Closure survey
 • Lessons learned documents
 • Postmortem analysis document

Prijavu možete poslati na skola@cpu.rs
Za dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj 011 3111 527

Posted by Ivan Zeljkovic in Course News, News, 0 comments

Scrum Advanced

Trajanje 8 sati
Sadržaj Treninga:

 • O Scrum-u se mnogo priča, a mnogo timova misli da ga i primenjuje. Da li ga stvarno primenjuje? Da li uopšte može u potpunosti da se primeni? Gde su limiti i kako smestiti Scrum u realno projektno okruženje?
 • Kako Scrum može da koegzistira sa drugim metodologijama na istom projektu? Da li je to moguće primeniti u praksi?
 • Razmatranje slučaja iz prakse: Kako izgleda primena Scrum-a na velikim projektima?
 • Rizici na Scrum projektu: Kako upravljati njima?
 • Dokumentacija na Scrum projektu: Da li Agile znači da ne pišemo dokumentaciju?

Obuke iz iste oblasti

Agenda Treninga:
I Scrum framework u odnosu na tradicionalne metodologije

 • Osnovne informacije o istorijatu metodologija za upravljanje projektima za razvoj softverskih proizvoda (Waterfall, Spiralne metodologije, Iterativne metodologije)
 • Uporedni prikaz Scrum-a i PMI

II Advanced Scrum pitanja

 • Kako doći do Product Backlog-a i Sprint Backlog-a?
 • Poglavlje daje osnovne informacije o tome kako se uopšte dolazi do backlogova, kako treba pisati i održavati Product Backlog i Sprint Backlog. Šta treba da sadrže ta dokumenta, ko su vlasnici tih dokumenata, ko i kad menja ta dokumenta,…
 • Kako formirati tim?
 • Scrum se bazira na samorganizovanom timu. Pitanja koja se postavljaju su, ko i na koji način sastavlja tim? Koje i kakve kompetencije i odgovornosti treba da imaju članovi tima? Ko upravlja timom? Za uspešnost tima a samim time i projekta na kome radi konkretan tim veoma je bitno znati odgovore na prethodno postavljena pitanja.
 • Čemu služi Sprint 0?
 • Većina timova koji praktikuju Scrum preskaču Sprint 0. Čemu on uopšte služi i da li je potrebno praktikovati ga? Da li je to gubitak vremena?
 • Šta se radi na Sprint Planning-u?
 • Ko, kako i kad planira Sprint? Koje se tehnike koriste i kako Sprint Planning utiče na Sprint su pitanja na koja ovo poglavlje daje odgovore.
 • Kako meriti produktivnost tima?
 • Kako znati da li je tim uspešan ili ne. Kako definisati metrike, kako ih pratiti i kako uticati na njih tokom projekta su pitanja na koja ovo poglavlje daje odgovore.
 • Šta je Scrum ROI?
 • Poglavlje daje osnovne informacije o tome šta je ROI i kako se meri na Scrum projektima.
 • Scrum ugovaranje projekta,
 • Da li ugovaranje i procesi tokom ugovaranja projekta imaju uticaja na Scrum projekte ili ne. Ovo poglavlje razjašnjava takva pitanja ali i daje predloge kako ugovarati Scrum projekte.Prijavu možete poslati na skola@cpu.rsZa dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj 011 3111 527
Posted by Ivan Zeljkovic in Course News, 0 comments

Scrum Basics

Trajanje: 8 sati
Sadržaj Treninga:

 • Poslednjih godina, kad je reč o projektima razvoja softverskih rešenja, veoma često se pominje Scrum. Iako se o Scrum-u obično priča i piše u superlativima, ipak postoje različita mišljenja počev od toga da je rešenje za sve probleme, pa do toga da ne donosi ništa novo i da ga je kad vam je to najviše potrebno, nemoguće upotrebiti.
 • Da bi Scrum mogao da se sagleda u realnom svetlu, treba ga upoznati sa njegove upotrebne strane na realnim projektima. Ovaj trening daje osnovne smernice za praktičnu primenu Scrum-a.
 • Scrum Basic takođe priprema polaznike za polaganje ispita za Scrum Master-a PSM I na scrum.org.

Obuke iz iste oblasti

Agenda Treninga:
I Istorijat i pregled metodologija

 • Osnovne informacije o istorijatu metodologija za upravljanje projektima za razvoj softverskih proizvoda (Waterfall, Spiralne metodologije, Iterativne metodologije)
 • Uvod u agilne metodologije i Scrum
 • Scrum Manifesto i agilni principi

II Scrum model procesa

 • Osnovne informacije o modelu procesa u Scrum-u,
 • Osnovni elementima procesa i aktivnosti.
 • Šta je Sprint, koliko traje, ko učestvuje, ko je za šta odgovoran

III Scrum principi

 • Osnovno o Scrum principima kao što su Transparentnost, Praćenje, Prilagođavanje.

IV Scrum tim

 • Uloge u Scrum timu: Product Owner, Scrum Master, The Team
 • Aktivnosti i odgovornosti,
 • Koliko je veliki Scrum tim,
 • Koja znanja i veštine treba da ima Scrum tim,
 • Kako se upravlja sa više Scrum timova na istom projektu (Scrum of Scrums)

V Scrum događaji

 • Sprint Planning,
 • Daily Scrum,
 • Sprint Review,
 • Sprint Retrospective.
 • Ko učestvuje na kojim sastancima,
 • Koliko traju sastanci,
 • Ko šta radi na sastancima,
 • Kako se dolazi do velocity-ja tima,
 • Šta je Sprint poker
 • Kako se radi procena onoga što treba uraditi

VI Scrum artefakti

 • Product Backlog,
 • Sprint Backlog,
 • Definition of Done
 • Kako se piše Scrum dokumentacija,
 • Kako se prati napredak projekta,
 • Šta je Scrum tabla.

VII Činjenice i zablude o Scrum-u

 • Dosta se piše i priča o Scrum-u. Mnogo je dobrih, a nažalost i pogrešnih informacija. Program daje presek najčešćih zabluda i činjenica o Scrum-u.

VIII Kada koristiti Scrum a kada tradicionalne metodologije

 • Scrum nije univerzalna metodologija koja daje odgovor na sve probleme u praksi. Program daje osnovne smernice o tome kad ima smisla koristiti Scrum, a kad ne.

Prijavu možete poslati na skola@cpu.rsZa dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj 011 3111 527

Posted by Ivan Zeljkovic in Course News, 0 comments

Agilno upravljanje projektima

Trajanje: 16 sati
Sadržaj Treninga:

 • Trening daje uvid u principe Agile metodologija, alata i tehnika,
 • Fokus je na praktičnoj primeni u praksi i na davanju temelja za neku od sertifikacija
 • Trening se kritički odnosi prema upotrebljivosti metodologija u praksi i daje odgovore polaznicima na pitanja kako, zašto i na koji način nešto upotrebiti
 • Trening je u potpunosti usklađen sa PMI standardima i PMI-ACP (Agile Certified Practicioner) područjima znanja

Obuke iz iste oblasti:
Scrum menadžment i kontrolni proces
– DevOps upravljan agilno

Agenda Treninga:

I Uvod o agilnom upravlјanju projektima
• Nastanak, razvoj, savremeni pristup
• Oblasti najčešće primene,
• Najzastuplјeniji agilni metodi – udruženja, sertifikacija i sl.

II Agile metode nasuprot Waterfall pristupa
• Prednosti
• Šta se „preskače” u obukama za Agile, a veoma je važno

III Agile Manifesto
• Istorija
• Kako se koristi i koje su njegove vrednosti
• 12 principa iza Agile Manifesta

IV Opravdanost preduzimanja projekta i iniciranje projekta
• Prioritetizacija bazirana na vrednosti (value-based prioritization)
• Present Value (PV) & Net Present Value (NPV)
• Internal Rate of Return (IRR)
• Return on Investment (ROI)
• Usklađenost
• Povelјa projekta u agilnom okruženju

V Agile tim i prostor za tim
• Samoorganizovanost timova
• Optimalna veličina agilnih timova
• Role u timu: Product Owner, Scrum Master, Team Members, The Team
• Kolokacija
• Selekcija tima i učešće u timu
• Ground Rules – čemu je ovo potrebno i kada se definiše
• Sprint 0

VI Agile planiranje
• Identifikovanje zainteresovanih strana (stakeholders)
• Analiza
• Brainstorming
• Innovation Games
• Root Cause Analysis
Planiranje

 • Tačnost procene
 • Customer Value
 • Product Vision Statement
 • Product Roadmap
 • Personas
 • Wireframes
 • Agile Themes
 • Epic Stories (Capabilities)
 • User Stories
 • Story Cards
 • Story Maps
 • Features
 • Minimal Marketable Features
 • Tasks
 • Value Stream Mapping
 • Progressive Elaboration
 • Rolling Wave Planning
 • Test-First Development
 • The definition of Done• Estimacija
 • Relative Sizing
 • Wideband Delphi Estimating
 • Planning Poker
 • Affinity Estimating
 • Ideal Time• Iteration & Release Planning
  • Agile Modeling
  • Timeboxing
  • Kontinualna integracija
  VII Rad u Agile okruženju
  • Velocity
  • Cycle Time
  • Burn Rate
  • Product Backlog
  • Iteration Backlog
  • Product Quality
  • Escaped Defects
  • Frequent Verification & Validation
  • Agile Smells
  • Embracing Change
  • Refactoring
  • Information Radiators
  • Osmotic Communications
  • Burn Down Charts / Burn Up Charts
  • Kanban Board (Task Board)
  • Earned Value Management
  • Cumulative Flow Diagrams
  • Incremental Delivery
  • Kaizen
  • Spikes
  • Risk-Adjusted Backlog
  VIII Agile Coaching
  • Uloga menadžmenta
  • Daily stand-ups
  • Iteracija (sprint)
  • Retrospektiva iteracije
  • WIP limiti
  • Prilagođavanje procesa
  • Upravlјanje zainteresovanim stranama
  • Motivacija tima
  • Podrška
  • Participacija tima
  • Osnovna pravila (Ground Rules)
  • Vidlјivost performansi tima
  • Soft Skills
  o Emocionalna inteligencija
  o Kolaboracija
  o Pregovori
  o Aktivno slušanje
  o Rešavanje konflikta
  o Adaptive Leadership
  IX Agile metodologije
  • XP

  • 12 pravila eXtreme Programming-a
  • XP role
 • XP Coach
 • XP Customer
 • XP Programmer
 • XP Tracker
 • XP Tester• Scrum
  • Scrum role
   • Product Owner
   • Tim
   • Scrum Master• Lean• PMI Agile

     

    X Perspektive integrisanih pristupa Agile-Waterfall i Agile-PMI

    • Savremeni trendovi integracije metodologija

    • Mogućnosti korišćenja i prednosti Agile pristupa

    • Segmenti u kojima može doći do “hibridizacije” sa PMI PMBOK odnosno PMI standardima za upravlјanje programom/portfoliom

    • Uloga PMO u korišćenju hibridnog pristupa upravlјanju projektima

    Prijavu možete poslati na skola@cpu.rs
    Za dodatna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom na broj +381 11 3111 527

Posted by Ivan Zeljkovic in Course News, 0 comments

CPU je bronzani sponzor Project Society Conference 2016

Ove godine je CPU bronzani sponzor i učesnik treće međunarodne Project Society Conference.
Konferenciju organizuje PMI ogranak Srbija u dva dana, 16. i 17. maja 2016. godine u hotelu Crowne Plaza.

Centralni događaj konferencije rezervisan je za 17. maj 2016. godine u beogradskom hotelu Crowne Plaza.

Najznačajnije teme konferencije biće:

 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje projektima, programima i portfolijima;
 • Upravljanje projektima u javnom sektoru i EU integracije;
 • Lični profesionalni razvoj i razvoj kompetencija;
 • Upravljanje projektima u formalnom obrazovanju;
 • Novi trendovi u upravljanju projektima;
 • Primeri najbolje prakse u upravljanju projektima

 

Za dodatne informacije sledite link http://pmi-serbia.rs/psc2016/

Posted by Ivan Zeljkovic in News, 0 comments

Oblak365 2015

CPU je u saradnji sa kompanijom Microsoft i ove godine organizovao skup Oblak365. Ovom prilikom, biznis rešenja koja je CPU razvio u skladu sa potrebama svojih partnera predstavljali su klijenti. Detaljnije o razvoju, implementaciji i primeni u poslovanju, govorili su Nenad Manasijević (Eurobanka), Toni Tomić i Slobodan Jovanović (Direkcija za gradsko građevinsko zemljište), Vojin Stanojević (Advokatska kancelarija Karanović&Nikolić) i Ksenija Kravec i Nebojša Trajković (NIS).

Skup je otvorilo predstavljanje BEG Flights Windows phone aplikacije sa Azure pozadinskim servisom, koju je CPU tim kreirao za potrebe korisnika usluga avio-saobraćaja. Jednostavan korisnički interfejs, arhitektura rešenja koja omogućava update na svakih 60 sekundi, velika mogućnost skaliranja i niska startna ulaganja su samo neki od prednosti korišćenja Azure servisa.
(Aplikaciju možete preuzeti na Windows Phone store)

Upotreba Office365 u Eurobanci upotpunjena je projektom Service Now. Za kreiranje aplikacije koja omogućava brzo skeniranje podataka na terenu korišćen je Microsoft Office Lens, a primena OneDrive for Business omogućava njihovu ubrzanu dostupnost i obradu. Na ovaj način ostvarena je brza i efikasna obrada kreditnih zahteva i ukinuti bespotrebni odlasci u ekspoziture banke.

Delatnost Direkcije za građevisnko zemljište i izgradnju Beograda podrazumeva obradu velike količine podataka koji se administriraju na dnevnom nivou. CPU je kreirao poslovno rešenje na SharePoint platformi, što je omogućilo lakši i brži unos podataka, automatsko zavođenje, napredniju pretragu dokumentacije, optimizovan interfejs i fleksibilno izveštavanje po raznim kriterijumima. Posebno je istaknuta jednostavnost korišćenja i prihvatljivost od strane korisnika.

Advokatska kancelarija Karanović&Nikolić, kao vodeća kancelarija u oblasti privrednog prava, predstavila je KN Voice projekat. Rešenje za brzu i objedinjenu komunikaciju ostvareno je korišćenjem Lync servisa. Jedinstven Voice/Video/Online presentation/IM interfejs olakšao je uspostavljanje ad hoc konferencijskih poziva i jednostavnost arhiviranja konferencijske veze. Kao benefiti istaknuti su smanjeni troškovi, dostupnost servisa nezavisno od lokacije i sveukupni viši nivo pružanja profesionalne usluge.

NIS Intranet portal u svom sistemu ima 30 organizacionih delova i preko 150 portala za projektne aplikacije. Ujedno je i glavni komunikacioni kanal u kompaniji NIS. U okviru projekta redizajna i unapređenja funkcionalnosti, unapređena je struktura portala u vizuelnom i funkcionalnom smislu, uvedeni su višejezični sadržaji, povećana je interakcija sa korisnicima, a novina su i web-partovi sa specifičnim funkcionalnostima.

Posted by Ivan Zeljkovic in Events, News, 0 comments

CPU je prvi u Srbiji stekao Project and Portfolio Management kompetenciju

Godinu 2013 CPU je započeo sticanjem nove kompetencije za upravljanju projektima i portfoliom (Project and Portfolio Management).

Ovom kompetencijom CPU je zaokružio skup Productivity kompetencija, što odražava našu stručnost i kvalifikacije.

Za sticanje srebrnog nivoa kompetencije CPU je dokazao da ima visokoobrazovane adekvatno sertifikovane kadrova, koji imaju dokazano iskustvo u radu sa krajnjim klijentima u oblasti implementacije Project Management solucija.

Ponosni smo, što smo prvi Silver PPM u Srbiji. Ovaj uspeh potvrđuje naše dugogodišnje iskustvo u radu sa Microsoft Project Server-om.

Posted by Ivan Zeljkovic in News, 0 comments