Kontakt

CPU d.o.o. – Sava Centar,

Milentija Popovića 9,
Prizemlje, Delegatska jedinica 5
11070 Novi Beograd, Srbija

Maticni broj: 17252615
PIB: 101823849

Tel: (011) 311-1527
Tel: (011) 311-1824
Fax: (011) 311-1270
E-mail: office@cpu.rs

Preduzeće za edukaciju, marketing i usluge CPU
Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd (Novi Beograd)