Workshop

Prvi Windows PowerShell Workshop

CPU je sa ponosom objavio prvi Windows PowerShell Workshop. Prva dva i početak trećeg dana su posveceni one-linerima i bazirani su na interaktivnom radu. Prvog dana su obrđujui osnovni koncepti, a drugi dan se bavi mogućnostima PowerShwell-a koje odmah mogu da donesu vidljiv rezultat u životu jednog sistem administratora: rad sa Event Log-ovima, WMI i PowesShell remoting. Skripte se obrađuju trećeg dana. Ovako koncipiran trening pokazaće polaznicima da nije potrebno biti programer da bi se uspešno koristio PowerShell.

Posted by Ivan Zeljkovic in Events, News