ITIL™ 4 Foundation obuka

ITIL™ 4 Foundation obuka

ITIL 4 FOUNDATION

  • Upoznavanje sa ITIL™ 4 terminologijom
  • Osnovni koncepti i odabrane ITIL™ prakse
  • Priprema za ispit i sticanje ITIL™ 4 Foundation sertifikata
  • Temelj za dalje učenje, preduslov za naprednije ITIL™ obuke

 

ITIL™ 4 Foundation obuka pruža polaznicima razumevanje ključnih termina, principa i praksi koje omogućavaju kvalitetno upravljanje IT uslugama (IT service management). Ovom obukom se polaznici pripremaju za polaganje ispita i sticanje ITIL™ Foundation sertifikata - koji predstavlja prvi korak u ITIL™ sertifikaciji i obavezan je preduslov za sticanje naprednijih sertifikata i zvanja.

Ciljna grupa

ITIL™ 4 Foundation obuka je namenjena svima koji treba da razumeju ključne koncepte u pružanju IT i digitalnih usluga i koji treba da pomognu svojim organizacijama u usvajanju nove kulture upravljanja uslugama.

Obuka je namenjena profesionalcima koji se prvi put sreću sa ITIL™-om, kao i onima koji žele da osveže svoje postojeće ITIL™ znanje.

Polaznici mogu biti svi koji su na neki način uključeni u pružanje IT i usluga, zavise od njih ili žele da prošire svoje znanje u ovoj aktuelnoj oblasti.

Obuka obuhvata:

  • Ključne koncepte upravljanja IT uslugama
  • Ključne ITIL™ 4 koncepte
  • Preporučene principe rada
  • Odabrane ITIL™ 4 prakse

Preduslovi

Za pohadjanje obuke nisu definisani preduslovi. Iskustvo u radu sa IT je poželjno ali nije neophodno.

Format

Predavanje uživo sa slajdovima, u učionici ili remote.

Slajdovi su na engleskom jeziku, dok se obuka se može izvesti na srpskom ili engleskom.

Trajanje: 3 dana

Cena

Pozovite +381 11 406 9740 ili  pošaljite email: skola@cpu.rs

Polaganje ispita za ITIL™ 4 Foundation Certificate je uključeno u cenu obuke (Od 1. novembra 2019. nijedna obuka povezana s proizvodom AXELOS ne može se prodati bez odgovarajućeg zvaničnog ispita).

ITIL™ and The Swirl logo™ are trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.