Tehnologije

Mi koristimo tehnologije u koje verujemo. Smatramo da ove tehnologije zadovoljavaju najviše ICT standarde i nude najoptimalniji odnos cene i prednosti koje nude, a time obezbeđuju brz povračaj uložene investicije.

 


SharePoint

microsoft-sharepointFunkcionalnosti Microsoft® SharePoint® pomoći će svakoj organizaciji da pruži adekvatan i brz odgovor na promenljive poslovne potrebe. Korišćenjem SharePoint-a, vaši ljudi mogu deliti ideje i ekspertize, kreirati „custom“ rešenja za specifične potrebe i pronalaziti odgovarajuće poslovne informacije kao bi donosili kvalitetnije poslovne odluke. Za IT sektor, SharePoint pomaže u smanjenju troškova obuke i održavanja i uštedi vremena, a fokusira osoblje na kritične poslovne procese. Naša kompanija je specijalizovana za implementaciju, prilagođavanje, razvoj i održavanje sistema baziranih na SharePoint® tehnologijama.

 


Project

microsoft-projectMicrosoft Project predstavlja familiju proizvoda koja je posvećenja upravljanju projektima i portfoliom projekata. Project standard kao desktop alat, Project Professional za timski rad na projektima preko serverskog okruženja, SharePoint platforme koja omogućava saradnju na projektima i Project Server koji je serverska platforma za upravljanje portfoliom projekata. CPU ima dugogodišnje iskustvo i formalna znanja u upravljanju projektima kao i duboko poznavanje Microsoft Project rešenja. Naši klijenti, kod kojih smo implementirali Project, kao što su BancaIntesa, UniCredit Bank, Knjaz Miloš, Logo, NLPS, koriste različite projektne metodologije i upravljaju vrlo različitim projektima. Microsoft Project je fleksibilno rešenje koje možemo prilagoditi i primeniti i vašoj projektnoj organziaciji.

 


Skype for Business

skype-for-businessU vremenu kada je poslovna komunikacija sve brža, a potrebe za saradnjom u realnom vremenu sve veće, kompanije traže integrisan alat za poboljšanje produktivnosti koji će omogućiti korisnicima da komuniciraju sa bilo kog mesta, efikasno, bezbedno i uz maksimalnu uštedu troškova. Skzpe 4 Business pruža intuitivno korisničko iskustvo koje objedinjuje različite načine komunikacije u jednoj apliakciji. Mogućnost da se svim vidovima komunikacije (audio/video/web conferencing/deljenje fajlova/desktopa itd.) upravlja sa jedinstvene platforme, takođe vodi ka veoma brzom usvajanju tehnologije od strane korisnika, ali istovremeno i smanjuje operativne troškove.

 

 


Microsoft Exchange Server

microsoft-exchange-serverMicroasoft Exchange je jedan od najzrelijih Microsoft serverskih proizvoda. Od aprila 1993. kada se prvi put pojavio pod imenom Exchange Server 4.0 do danas, izrastao je u praktično industrijski standard u domenu sistema za razmenu elektronskih poruka. Naši klijenti kao što su NIS, Eurobanka, AirSerbia, PharmaSwiss… su ostvarili značajna unapređenja u poslovanju i velike uštede u vremenu i resursima pri realizaciji svakodnevnih poslovnih procesa.

 


System Center

microsoft-system-centerMicrosoft System Center omogućava objedinjeno upravljanje okruženjima bez obzira da li se nalaze on-premises, kod service provajdera ili u Windows Azure okruženju. System Center omogućava raspodelu opterećenja između Windows Servera i Windows Azure. Pomaže u isporučivanju .NET ili Java line-of-business aplikacija predvidljivog i zagarantovanog nivoa servisa. Global Service Monitor i System Center Advisor omogućava uvid u ispravnost i performansu sistema koji rade u Windows Azure okruženju. System Center pomaže u brzom objavljivanju aplikacija pomoću servisnih šablona. Konačno, System Center obezbeđuje vlasnicima aplikacija jedinstven „self-service“ pogled na servise u Cloud okruženjima.

 


Office 365

office-365Office 365 je online paket alata koncipiran kao softver + servis koji nudi korisnicima pristup različtim servisima razvijenim oko Office platforme u modelu pretplate. Office 365 je naslednik Microsoft Productivity Online Suite-a koji je inicijalno dizajniran da ponudi uslugu hostovanog e-maila, socjalnih mreža i kolaboracije, cloud storage za potrebe timova i kompanija. Kao takav, prvo je ponudio usluge Exchange, Lync, SharePoint, Office Web App uključujući Offce desktop paket. Sa permanentnim rayvojmem Office 365 se širi i uključuje planove za različlte vrste preduzeća, uključujući i pojedinačne korisnike koji žele da Office paket koriste u režimu pretplate.

 


Microsoft Azure

microsoft-azureWindows Azure je „cloud computing“ platforma i infrastruktura namenjena za razvoj, implementaciju, i upravljanje aplikacijama i servisima kroz Microsoftovu globalnu mrežu datacentara. Windows Azure isporučuje 99.95% zagarantovan dostupan servis, koji vam omogućava da razvijete visoko dostupne aplikacije i servise bez potrebe da se fokusirate na infrastrukturu. Obezbeđuje automatsko servisiranje operativnih sistema, primenu servisnih zakrpa, kao i ugrađene loadbalansere, otporne na otkaz. Omogućava model upgrade-a bez prekida rada.

 

 


Veeam Software

veeamVeeam Software je privatna kompanija koje je posvećena proizvodnji rešenja za izradu rezervnih kopija, oporavak od katastrofalnih otkaza, i upravljanje virtuelim VMware i Hyper-V serverskim okruženjima. Fokusirani su na povešanje otpornosti virtualnih okruženja, smanjenju mogučnosti otkaza i povečanje vremena dostupnosti servisa.

 

 


KEMP

kempKEMP Technologies, Inc. proizvodi rešenja za balansiranje opterećenja imeđu servera koji opslužuju veliki broj korisnika, u organizacijama, velikim korporacijama ili servisnim projajderima. Ova tehnologija je dostupna i u Microsoft Azure cloud platformi.