ITIL Sertifikati

Autorizovana ITIL® obuka

Akreditacijom od strane kompanije Peoplecert, CPU je postao ITIL® autorizovani trening centar (Accredited Training Provider – ATP) i deo Axelos svetske partnerske mreže sa ovlašćenjem da izvodi akreditovane ITIL® obuke u skladu sa najvišim standardima dobre prakse. Kurseve organizovane u CPU vode akreditovani iskusni treneri sa višegodišnjim iskustvom u teoriji i praksi. U sklopu treninga uključena je ITIL® autorizovana literatura, kao i kompletan neophodni materijal za uspešno praćenje kursa.

Pored ITIL® Foundation treninga, dostupni su i sledeći trening moduli:

ITIL® Service Lifecycle Moduli:

 • Service Strategy (SS)
 • Service Design (SD)
 • Service Transition (ST)
 • Service Operation (SO)
 • Continual Service Improvement (CSI)

ITIL® Service Capability Moduli:

 • Planning, Protection and Optimization (PP & A)
 • Service Offerings and Agreements (SO & A)
 • Release, Control and Validation (RC & V)
 • Operational Support and Analysis (OS & A)

Preduslov za izlazak na ITIL® intermediate ispit je uspešno položen ITIL® Foundation ispit, kao i odslušani odgovarajući intermediate trening u autorizovanom trening centru (ATP – Accredited Training Provider). Neophodno je priložiti ova dva dokaza pre polaganja željenog ITIL® intermediate ispita.

ITIL® Foundation obuka

ITIL® Foundation obuka pruža polaznicima praktično razumevanje ključnih termina, koncepata i principa, kao i procesa i funkcija koje omogućavaju kvalitetno upravljanje IT uslugama (eng. IT service management), u skladu sa ITIL® preporukama.
Ovom obukom, polaznici se pripremaju za polaganje ispita za ITIL® Foundation Certificate. Ovaj sertifikat predstavlja prvi korak u ITIL® sertifikaciji i obavezan je za polaznike koji nameravaju da nastave sa narednim (intermediate) nivoima obuke. Obuka je bazirana na ITIL® preporukama i životnom ciklusu usluga, koji je opisan u najnovijem izdanju, iz 2011. godine.

Tokom obuke, polaznici će upoznati:

 • Kljucne principe i koncepte upravljanja IT uslugama (eng. IT service management)
 • Koristi koje donosi implementacija ITIL® preporuka
 • Procese upravljanja IT uslugama i njihov odnos sa životnim ciklusom usluga
 • Osnovne koncepte i definicije, koje su vezane za životni ciklus usluga
 • Aktivnosti i uloge koje su uključene u životni ciklus usluga

Ciljna grupa

Svi koji su na neki način uključeni u, ili zavise od, isporuke IT usluga (IT services): IT rukovodstvo, IT podrška, razvoj, konsultanti, provajderi usluga (service providers), sistem integratori, itd.

Preduslovi

Za pohadjanje obuke nisu definisani preduslovi. Iskustvo u radu sa IT je poželjno, jer olakšava usvajanje znanja sa obuke.

Format

Predavanje sa slajdovima. Slajdovi su na engleskom jeziku, a obuka se može izvesti na srpskom ili engleskom.

Trajanje: 3 dana

Polaganje ispita za ITIL® Foundation Certificate nije uključeno u obuku. Više informacija o polaganju ispita možete naći na stranici o ITIL® ispitima.

Cena:

Pozovite 011 31 11 527 ili  pošaljite email: skola@cpu.rs