ITIL™ Sertifikati

Autorizovana ITIL™ obuka

Akreditacijom od strane kompanije Peoplecert, CPU je postao ITIL autorizovani trening centar (Accredited Training Provider – ATP) i deo Axelos svetske partnerske mreže sa ovlašćenjem da izvodi akreditovane ITIL obuke u skladu sa najvišim standardima dobre prakse. Kurseve organizovane u CPU vode akreditovani iskusni treneri sa višegodišnjim iskustvom u teoriji i praksi. U sklopu treninga uključena je ITIL autorizovana literatura, kao i kompletan neophodni materijal za uspešno praćenje kursa.

Preduslov za izlazak na ITIL 4 MP ili SL ispite je uspešno položen ITIL 4 Foundation ispit, kao i odslušani odgovarajući intermediate trening u autorizovanom trening centru (ATP – Accredited Training Provider). Neophodno je priložiti ova dva dokaza pre polaganja željenog ITIL ispita.


Copyright © AXELOS Limited 2017. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

ITIL™ 4 Foundation obuka

Od 28. februara 2019. AXELOS je pokrenuo ITIL 4 Foundation sertifikaciju. ITIL™ 4 Foundation obuka pruža polaznicima praktično razumevanje ključnih termina, koncepata i principa, kao i procesa i funkcija koje omogućavaju kvalitetno upravljanje IT uslugama (eng. IT service management), u skladu sa ITIL™ preporukama.
Ovom obukom, polaznici se pripremaju za polaganje ispita za ITIL™ Foundation Certificate. Ovaj sertifikat predstavlja prvi korak u ITIL™ sertifikaciji i obavezan je za polaznike koji nameravaju da nastave sa narednim (intermediate) nivoima obuke.

Tokom obuke, polaznici će upoznati:

  • Ključne principe i koncepte upravljanja IT uslugama (eng. IT service management)
  • Koristi koje donosi implementacija ITIL™ preporuka
  • Procese upravljanja IT uslugama i njihov odnos sa životnim ciklusom usluga
  • Osnovne koncepte i definicije, koje su vezane za životni ciklus usluga
  • Aktivnosti i uloge koje su uključene u životni ciklus usluga

Ciljna grupa

Svi koji su na neki način uključeni u, ili zavise od, isporuke IT usluga (IT services): IT rukovodstvo, IT podrška, razvoj, konsultanti, provajderi usluga (service providers), sistem integratori, itd.

Preduslovi

Za pohadjanje obuke nisu definisani preduslovi. Iskustvo u radu sa IT je poželjno, jer olakšava usvajanje znanja sa obuke.

Format

Predavanje sa slajdovima. Slajdovi su na engleskom jeziku, a obuka se može izvesti na srpskom ili engleskom.

Trajanje: 3 dana

Polaganje ispita za ITIL™ 4 Foundation Certificate je uključeno u obuku. Više informacija o polaganju ispita možete naći na stranici o ITIL™ ispitima.

Od 1. novembra 2019. nijedna obuka povezana s proizvodom AXELOS ne može se prodati bez odgovarajućeg zvaničnog ispita.

Cena:

Pozovite +381 11 406 9740 ili  pošaljite email: skola@cpu.rs

ITIL™ and The Swirl logo™ are trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
ITIL™ and The Swirl logo™ are trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
ITIL™ and The Swirl logo™ are trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.