ITIL™ Sertifikati

Akreditovane ITIL™ obuke

CPU je akreditovani trening centar (Accredited Training Organization – ATO) i deo svetske partnerske mreže kompanije PeopleCert, sa ovlašćenjem da izvodi akreditovane ITIL™ obuke u skladu sa najvišim standardima dobre prakse. 

Kurseve organizovane u CPU vode akreditovani ITIL™ treneri sa višegodišnjim iskustvom u teoriji i praksi.

U sklopu treninga uključena je ITIL autorizovana literatura, kao i kompletan neophodni materijal za uspešno praćenje kursa.

Preduslov za izlazak na ITIL 4 PM, MP ili SL ispite je uspešno položen ITIL 4 Foundation ispit, kao i odslušani odgovarajući intermediate trening u autorizovanom trening centru (ATP – Accredited Training Provider). Neophodno je priložiti ova dva dokaza pre polaganja željenog ITIL ispita.


Copyright © AXELOS Limited 2017. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Zvanična strana o ITIL™ šemi sertifikacije: https://www.axelos.com/certifications/itil-service-management

ITIL™ and The Swirl logo™ are trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
ITIL™ and The Swirl logo™ are trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
ITIL™ and The Swirl logo™ are trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.